Quy trình thanh toán nhuận bút

Topshare thực hiện quá trình thanh toán nhuận bút hàng tháng cho tác giả theo các bước sau đây:

 

  • Sau khi nhận được lệnh rút tiền của bạn.
  • Topshare sẽ tổng kết và tiến hành thanh toán thu nhập của bãn bạn vào ngày 15 của tháng tiếp theo (ngày thanh toán có thể chậm hơn dự tính 1-2 ngày tùy theo xử lý của ngân hàng). Ví dụ: Tiền nhuận bút và chia sẻ Facebook cho các bài viết trong tháng 6 của bạn sẽ được thanh toán chuyển khoản vào ngày 15/7 khi có yêu cầu thanh toán.
  • Trường hợp lệnh rút tiền được thực hiện trong tháng mới thì khi bạn nhận được nhuận bút là ngày 15 của tháng kế tiếp nữa.
  • Với mức nhuận bút trong tháng >= 100.000 VNĐ tác giả sẽ được chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng ( Trangdangtin.com chịu phí chuyển khoản)
  • Với mức nhuận bút trong tháng 50.000 < lệnh thanh toán < 100.000 VNĐ tác giả sẽ được cộng dồn vào tháng kế tiếp.
  • Tác giả có thể đặt yêu cầu thanh toán hoặc không để cộng dồn với tháng kế tiếp.

     

Lưu ý: Tác giả có thể hủy lệnh rút tiền của mình trước ngày cuối cùng của tháng.