Thông Báo Mới Về Chức Năng Kiếm Tiền Top Share - Chia Sẻ Facebook

BQT Top Share xin trân trọng thông báo đến các CTV viết bài Top Share:

Thông báo 1: 

Vì lý do nâng cấp hệ thống, từ ngày 02/08/2021 Top Share tạm ngưng tính năng " Kiếm Tiền Từ Chức Năng Top Share - Chia Sẻ Facebook".
Hệ thống sẽ tiếp tục khi hoàn thành nâng cấp.

CTV Top Share vui lòng lưu ý: Bài viết sau khi được duyệt vẫn yêu cầu thực hiện đủ 3 tiêu chí: 1like/1 share/ 3 vote để được duyệt nhuận bút.

Thông báo 2:

Do lỗi hệ thống và sai sót trong tháng 7, nhuận bút tháng 7 của CTV sẽ được tính theo tổng nhuận bút viết bài của tác giả. 

Tiền view/ share bài viết sẽ được tính sau khi hoàn thành năng cấp hệ thống hoặc cho đến khi có thông báo mới. 


Trân Trọng!Tìm hiểu thêm các qui định khác trên Top Share: