Thông báo mới về qui định duyệt nhuận bút kể từ ngày 29/10/2019 [Tương tác của bài viết]

Bài viết sau khi được duyệt, tác giả có thể chia sẻ ra facebook cá nhân, các group facebook liên quan. Tác giả cần chia sẻ bài viết đó ra cộng đồng để có ít nhất 1like/share thì bài viết mới được duyệt giá trị nhuận bút.

 

Tìm hiểu thêm các qui định khác trên Top Share: