Thông Báo Mới Về Qui Định Viết Bài Từ Ngày 20/04/2021

BQT Top Share xin trân trọng thông báo đến các CTV viết bài Top Share:

 

Trước hết xin cảm ơn các bạn CTV đã gắn bó với website ngay từ những ngày đầu thành lập cho đến nay. Sau một thời gian tạm ngừng chấm bài viết để nâng cấp hệ thống và chuẩn bị tài chính để có thể duy trì và trả đều đặn cho các bạn CTV. Nay Top Share xin thông báo website sẽ hoạt động lại bình thường, các bạn có thể viết bài kể từ khi nhận được thông báo này. Kỳ thanh toán nhuận bút tiếp theo các bạn sẽ nhận được vào ngày 20/5/2022.

 


Chúc các bạn thành công!