Thông Báo Mới Về Qui Định Viết Bài Từ Ngày 4/ 5/ 2020

BQT xin trân trọng thông báo đến các tác giả về quy định viết bài mới của top.trangdangtin.com

 

Kể từ ngày 4/5/2020, Topshare sẽ hoạt động trở lại bình thường. Các CTV viết bài có thể lựa chọn viết bài theo chủ đề tự chọn. Topshare chấp nhận tất cả các danh mục chủ đề trên Topsharen ngoại trừ danh mục Sức khỏe.

 

CTV viết bài có thể lựa chọn những chủ để hót nhất, thịnh hành nhất trên internet qua Trang Xu Hướng Thịnh Hành trên Topshare để viết bài hiệu quả hơn.


Trân Trọng!