Yêu cầu viết phần kết luận cho bài viết

 

Kể từ ngày 10/02/2020 tất cả các bài viết mới trên top.trangdangtin.com bắt buộc phải viết phần kết luận cho bài viết, có chứa từ khóa chính.

 

 

Yêu cầu:

 

  • Có độ dài từ 80-150 từ. Nội dung không trùng lặp với những trang khác.
  • Có chứa từ khóa chính trùng lặp với tiêu đề và nội dung bài viết.
  • Trích dẫn nguồn nếu có.

 

Phần kết bài viết chuẩn SEO thường có vai trò tóm tắt nội dung và nhấn mạnh tầm quan trọng của bài viết.

Đây cũng là cơ hội tốt để bạn nhắc lại thương hiệu mình nhằm kêu gọi khách hàng hành động.