Chính sách bản quyền

Quy định về bản quyền bài viết​

Bản quyền bài viết trên Top.trangdangtin.com thuộc về tác giả và website Toplist.vn, theo đó:

Quyền của tác giả đối với bài viết của mình:

 

 • Đặt tên cho bài viết

 • Đứng tên thật hoặc bút danh trên bài viết 

 • Được nêu tên thật hoặc bút danh khi tác phẩm được công bố, sử dụng 

 • Được chia sẻ bài viết của mình trên Toplist.vn đến với cộng đồng

 • Bảo vệ sự toàn vẹn của tác phẩm, không cho người khác sửa chữa, cắt xén hoặc xuyên tạc tác phẩm dưới bất kỳ hình thức nào gây phương hại đến danh dự và uy tín của tác giả.

Quyền của website Top.trangdangtin.com đối với bài viết:

 

 • Làm tác phẩm phái sinh ( như dịch sang tiếng nước ngoài, chuyển thể bài viết thành video,...)

 • Biểu diễn tác phẩm trước công chúng;

 • Sao chép tác phẩm;

 • Phân phối, nhập khẩu bản gốc hoặc bản sao bài viết;

 • Truyền đạt bài viết đến công chúng bằng phương tiện hữu tuyến, vô tuyến, mạng thông tin điện tử hoặc bất kỳ phương tiện kỹ thuật nào khác;

 • Cho thuê bản gốc hoặc bản sao bài viết. Dùng vào mục đích kinh doanh, thương mại.