Requests


Tất cả cá CTV đều có thể viết bài Top List với chủ đề được đề xuất với số lượng bài viết trong khoảng thời gian cố định. Sau khi hoàn thành các bạn chọn đăng ký để gửi bài dự thi và sẽ nhận nhuận bút cao hơn mức bình thường nếu bài viết được duyệt và đạt chuẩn. Chúc các bạn thành công hơn nữa.


No. Hình ảnh Nội dung Chủ đề Số lượng Thời gian
đăng ký
Thời gian
hoàn thành
Đăng ký
1

Đăng ký viết bài "Phim ngôn tình tổng tài bá đạo 2020"

Các CTV hãy tìm hiểu viết bài top  "Phim ngôn tình tổng tài bá đạo 2020". Có thể là phim Trung Quốc hoặc Hàn Quốc.

Phim 2 10-08-2020 15-08-2020
2

Đăng ký viết bài "Phụ kiện ô tô giá rẻ"

Các CTV hãy tìm hiểu viết bài top  "Phụ kiện ô tô giá rẻ", trên website Shop Trang Đăng Tin

Xe ôtô 1 24-07-2020 31-07-2020
3

Đăng ký viết bài chủ đề "Trung tâm đào tạo dạy trẻ chậm phát triển, tự kỷ tại Hà Nội​"

Tất cả cá CTV đều có thể viết bài với chủ đề: "Trung tâm đào tạo dạy trẻ chậm phát triển, tự kỷ tại Hà Nội​​"​. Các bạn hãy tìm thông tin trên internet.

Giáo dục 1 12-05-2020 15-05-2020
4

Đăng ký viết bài chủ đề "Trung tâm đào tạo dạy trẻ chậm phát triển, tự kỷ tại Tp. Hồ Chí Minh​"

Tất cả cá CTV đều có thể viết bài với chủ đề: "Trung tâm đào tạo dạy trẻ chậm phát triển, tự kỷ tại Tp. Hồ Chí Minh​"​. Các bạn hãy tìm thông tin trên internet.

Giáo dục 1 12-05-2020 15-05-2020
5

Đăng ký viết bài chủ đề "phim ngôn tình 18+"​

Tất cả cá CTV đều có thể viết bài với chủ đề: "phim ngôn tình 18+"​. Các bạn hãy tìm thông tin trên internet.

Phim 1 13-07-2020 31-07-2020
6

Đăng ký viết bài chủ đề "Phim ngôn tình đài loan"

Tất cả cá CTV đều có thể viết bài với chủ đề: "Phim ngôn tình đài loan"​. Các bạn hãy tìm thông tin trên internet.

Phim 1 13-07-2020 31-07-2020
7

Đăng ký viết bài chủ đề "phim ngôn tình chiếu rạp​​"​

Tất cả cá CTV đều có thể viết bài với chủ đề: "phim ngôn tình chiếu rạp​"​. Các bạn hãy tìm thông tin trên internet.

Phim 1 13-07-2020 31-07-2020
8

Đăng ký viết bài chủ đề "phim tiểu thuyết ngôn tình"

Tất cả cá CTV đều có thể viết bài với chủ đề: "phim tiểu thuyết ngôn tình"​. Các bạn hãy tìm thông tin trên internet.

Phim 1 23-04-2020 03-05-2020
9

Đăng ký viết bài chủ đề "phim lẻ trung quốc ngôn tình"

Tất cả cá CTV đều có thể viết bài với chủ đề: "phim lẻ trung quốc ngôn tình​"​. Các bạn hãy tìm thông tin trên internet.

Phim 1 23-04-2020 03-05-2020
10

Đăng ký viết bài chủ đề "phim lẻ ngôn tình​​​"

Tất cả cá CTV đều có thể viết bài với chủ đề: "phim lẻ ngôn tình​​​"​. Các bạn hãy tìm thông tin trên internet.

Phim 1 13-07-2020 31-07-2020