Requests


Tất cả cá CTV đều có thể viết bài Top List với chủ đề được đề xuất với số lượng bài viết trong khoảng thời gian cố định. Sau khi hoàn thành các bạn chọn đăng ký để gửi bài dự thi và sẽ nhận nhuận bút cao hơn mức bình thường nếu bài viết được duyệt và đạt chuẩn. Chúc các bạn thành công hơn nữa.


No. Hình ảnh Nội dung Chủ đề Số lượng Thời gian
đăng ký
Thời gian
hoàn thành
Đăng ký
1

Đăng ký viết bài chủ đề Top "Bài văn thuyết minh về áo dài​"

Tất cả cá CTV đều có thể viết bài với chủ đề: "Bài văn thuyết minh về áo dài​"​​​. Các bạn hãy tìm thông tin trên internet.

Tổng hợp 2 10-04-2020 13-04-2020
2

Đăng ký viết bài chủ đề Top "Bài văn thuyết minh về chiếc nón lá​"

Tất cả cá CTV đều có thể viết bài với chủ đề: "Bài văn thuyết minh về chiếc nón lá​​​"​​​. Các bạn hãy tìm thông tin trên internet.

Tổng hợp 2 10-04-2020 13-04-2020
3

Đăng ký viết bài chủ đề Top "Bài văn tả cây bàng​​"

Tất cả cá CTV đều có thể viết bài với chủ đề: "Bài văn tả cây bàng​​"​​​. Các bạn hãy tìm thông tin trên internet.

Tổng hợp 2 08-04-2020 10-04-2020
4

Đăng ký viết bài chủ đề Top "Bài văn thuyết minh về cây phượng"

Tất cả cá CTV đều có thể viết bài với chủ đề: "Bài văn thuyết minh về cây phượng​"​​​. Các bạn hãy tìm thông tin trên internet.

Tổng hợp 2 08-04-2020 10-04-2020
5

Đăng ký viết bài chủ đề Top "Bài văn thuyết minh về cây tre​"

Tất cả cá CTV đều có thể viết bài với chủ đề: "Bài văn thuyết minh về cây tre​"​​​. Các bạn hãy tìm thông tin trên internet.

Tổng hợp 2 08-04-2020 10-04-2020
6

Đăng ký viết bài chủ đề Top "Bài văn tả cha"

Tất cả cá CTV đều có thể viết bài với chủ đề: "Bài văn tả cha"​​​. Các bạn hãy tìm thông tin trên internet.

Tổng hợp 3 06-04-2020 08-04-2020
7

Đăng ký viết bài chủ đề Top "Bài văn tả mẹ"

Tất cả cá CTV đều có thể viết bài với chủ đề: "Bài văn tả mẹ"​​​. Các bạn hãy tìm thông tin trên internet.

Tổng hợp 3 06-04-2020 08-04-2020
8

Đăng ký viết bài chủ đề "Top 50 trường mầm non quốc tế"

Tất cả cá CTV đều có thể viết bài với chủ đề: "Top 50 trường mầm non quốc tế"​​​. Các bạn hãy tìm thông tin trên internet.

Giáo dục 1 03-04-2020 06-04-2020
9

Đăng ký viết bài chủ đề "Top 150 Trường đại học tại Việt Nam"

Tất cả cá CTV đều có thể viết bài với chủ đề: Top "Top 150 Trường đại học tại Việt Nam"​​​. Các bạn hãy tìm thông tin trên internet.

Giáo dục 2 03-04-2020 06-04-2020
10

Đăng ký viết bài chủ đề "Top 200 Trường Trung học phổ thông"

Tất cả cá CTV đều có thể viết bài với chủ đề: "Top 200 Trường Trung học phổ thông"​​​. Các bạn hãy tìm thông tin trên internet.

Giáo dục 1 03-04-2020 06-04-2020