Biên dịch bài viết Biên dịch bài viết "Top 10 Phim Đam Mỹ Hay Nhất Hủ Nữ Nên Xem" sang tiếng anh

Các bạn xem thông tin bài viết tiếng việt tại đây:

https://top.trangdangtin.com/top-list/top-10-phim-dam-my-hay-nhat-hu-nu-nen-xem-1224.html

Nhuận bút

80.000 đ

Điều kiện tham gia
 • Tất cả cá CTV đều có thể biên dịch lại bài viết  "Top 10 Phim Đam Mỹ Hay Nhất Hủ Nữ Nên Xem" sang ngôn ngữ tiếng anh
 • Trình bày lại dạng top như bài tiếng việt và đưa vào chuyên mục "ENGLISH ZONE"
 • Phải Đăng ký tiêu đề bài viết để duyệt trước khi viết bài. 
 • Hướng dẫn: https://top.trangdangtin.com/blog/huong-dan-dang-ky-viet-bai-topshare-theo-yeu-cau-nhan-nhuan-but-cao-25.html
 • Topshare duyệt bài viết của tác giả theo tiêu chí đánh giá nhuận bút bài viết trên Topshare.

 • Sau khi bài viết được duyệt tác giả có thể mang link bài viết đã đăng ký đó gửi lại vào website để BQT Topshare sẽ tiến hành đánh giá và trả thưởng nhuận bút bài viết dự thi vào tài khoản Bonus của các tác giả.

 • Nhuận bút thưởng sẽ được nhận bằng với mức nhuận bút mà bài viết được trả.

 • Tiền nhuận bút thưởng s

Những việc cần làm
 • Tìm hiểu kỹ về bài viết này: https://top.trangdangtin.com/top-list/top-10-phim-dam-my-hay-nhat-hu-nu-nen-xem-1224.html 
 • Viết lại toàn bộ bài viết bằng tiếng Anh
 • Chọn danh mục bài viết "ENGLISH ZONE"
 • Toàn bộ mô tả cho ảnh và từ khóa phải nhập Tiếng Anh
 • Có thể sẽ có nhiều bạn đăng ký viết bài này nhưng BQT chỉ chọn 1 bài đạt để trả nhuận bút cao, những bạn còn lại sẽ hưởng mức nhuận bút thông thường.

Chiến dịch đã hết hạn ứng tuyển, vui lòng chọn chiến dịch khác tại đây.