English Zone

Danh mục English Zone (57 bài viết)
 • 507
 • 4

  TOP 20 Những Cụm Động Từ Thông Dụng Trong Tiếng Anh Bắt Đầu Bằng Chữ Cái U,V,W,X,Y,Z (Phần 5)

  Ở các cấp phổ thông trong chương trình giáo dục Tiếng Anh hiện hành hay các cuộc thi Tiếng Anh...

  by Sunflower 11-11-2021

  • 310
  • 4

   TOP 73 Những Cụm Động Từ Thông Dụng Trong Tiếng Anh Bắt Đầu Bằng Chữ Cái P,Q,R,S,T (Phần 4)

   "Phrasal Verbs" là một trong những chủ đề từ vựng quan trọng không chỉ trong chương trình học Phổ...

   by Sunflower 22-11-2021

   • 414
   • 5

    TOP 78 Những Cụm Động Từ Thông Dụng Trong Tiếng Anh Bắt Đầu Bằng Chữ Cái F,G,H,I,J (Phần 2)

    Ở các cấp phổ thông trong chương trình giáo dục Tiếng Anh hiện hành, cụm động từ đóng vai trò...

    by Sunflower 08-09-2021

    • 310
    • 3

     TOP 55 Những Cụm Động Từ Thông Dụng Trong Tiếng Anh Bắt Đầu Bằng Chữ Cái K,L,M,N,O (Phần 3)

     "Phrasal Verbs" là một trong những chủ đề ngữ pháp "khó nhằn" đối với các bạn học sinh hiện nay,...

     by Sunflower 08-09-2021

     • 779
     • 19

      TOP 75 những cụm động từ thông dụng trong Tiếng Anh bắt đầu bằng chữ cái A,B,C,D,E (Phần 1)

      Nếu Tiếng Anh chỉ có 50 động từ mà trung bình mỗi động từ chỉ có thể kết hợp với 5 giới từ/trạng...

      by Sunflower 16-08-2021