Hệ Thống Tính Điểm Token trên Top Share XEM NGAY

Top 10 cuốn sách về pháp luật hay nhất bạn không nên bỏ qua

 • 296 views
 • Add Favorite
 • Be a liked
 • Báo lỗi

by Duyên Nguyễn 10-03-2021

Những cuốn sách đem lại cho độc giả những kiến thức mới, thông qua những cuốn sách họ biết thêm về thế giới cũng như quy luật cuộc sống xung quanh họ hiện nay. Những cuốn sách về luật pháp sẽ giúp bạn biết thêm về luật, bảo vệ chính bản thân mình và những người xung quanh khi bị ai đó vu oan, làm trái với pháp luật. Bạn muốn biết luật và tìm hiểu thêm về pháp luật nước ta. Thì không nên bỏ qua những cuốn sách trong bài viết sau đây. Là những cuốn sách về pháp luật hay nhất bạn không nên bỏ qua mà top.trangdangtin muốn chia sẻ đến bạn đọc. Hy vọng sẽ giúp bạn tìm được cuốn sách hay mang lại những ý nghĩa đối với bạn, mời bạn đọc xem qua.

1

Bộ Luật Dân Sự

Vote
33%

by Duyên Nguyễn 10-03-2021

Bộ Luật Dân Sự 2015 số 91/2015/QH13 đã được thông qua tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII ngày 24/11/2015 và bắt đầu có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2017 để thay thế cho Bộ Luật Dân Sự 2005.

Bộ Luật Dân Sự là tổng hợp những quy phạm pháp luật, nhằm điều chỉnh quan hệ xã hội được hình thành trên nguyên tắc tự do ý chí, tự nguyện, bình đẳng và tự chịu trách nhiệm giữa các bên tham gia; ghi nhận và bảo vệ tốt hơn các quyền của cá nhân, pháp nhân trong giao lưu dân sự; góp phần tạo sự ổn định môi trường pháp lý cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Bộ Luật này có hiệu lực pháp lý trên toàn lãnh thổ Việt Nam.

Bộ Luật Dân Sự 2015 và cấu trúc Luật:

Bộ Luật Dân Sự 2015 gồm có 6 phần - 27 Chương và 689 Điều, với rất nhiều nội dung mới, quan trọng, mang tính đột phá trong việc hoàn thiện cơ chế pháp lý điều chỉnh quan hệ dân sự trong đời sống hàng ngày của cá nhân, pháp nhân. Bô Luật này đã thể hiện được đầy đủ vai trò là luật chung của hệ thống luật tư; xác lập, thực hiện và bảo vệ quyền dân sự; quyền nhân thân của cá nhân; quy định về tài sản và quyền sở hữu,... và còn rất nhiều điểm mới đáng chú ý mà chúng tôi chưa liệt kê hết được.

Bộ Luật Dân Sự 2015 được xây dựng trên một tư duy hoàn toàn mới, mang tính đột phá hướng tới phục vụ sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước, góp phần xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và phù hợp với việc đổi mới hệ thống pháp luật, phù hợp với thông lệ quốc tế.

 • Tác giả: Quốc Hội Việt Nam
 • Thể loại: Thư Viện Pháp Luật
 • Số chương: 37
 • Link sách: https://docsach24.com/e-book/bo-luat-dan-su-1832.html

2

Luật Đất Đai

Vote
33%

by Duyên Nguyễn 10-03-2021

Luật Đất Đai 2013 đã được thông qua tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII vào ngày 29/11/2013. Ngày 09/12/2013, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký Lệnh công bố Luật Đất Đai 2013 - Luật số: 45/2013/QH13 và Luật bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2014.

Luật Đất Đai 2013 có các nội dung, quy định chính về: Quyền và trách nhiệm của Nhà nước đối với đất đai; Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất; Những hành vi bị nghiêm cấm trong quản lý và sử dụng đất. Luật tiếp tục kế thừa và luật hóa những quy định còn phù hợp đã đi vào cuộc sống của Luật Đất Đai năm 2003. Đồng thời Luật mới này cũng sửa đổi và bổ sung thêm những điều khoản, quy định mới để khắc phục những bất cập, hạn chế của Luật cũ năm 2003.

Luật Đất Đai 2013 được sửa đổi, bổ sung gồm có 14 Chương và 212 Điều, tăng 7 Chương và 66 Điều so với Luật năm 2003. Theo đó, có nhiều điểm đổi mới. sửa đổi và bổ sung quan trọng trong đó là những quy định về chế độ sử dụng đất; về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; về giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; tài chính về đất đai và giá đất; giám sát, thanh tra, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về đất đai.

 • Tác giả: Quốc Hội Việt Nam
 • Thể loại: Thư Viện Pháp Luật
 • Số chương: 14
 • Link sách: https://docsach24.com/e-book/luat-dat-dai-1828.html

3

Luật Doanh Nghiệp

Vote
33%

by Duyên Nguyễn 10-03-2021

Luật Doanh Nghiệp năm 2014 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIII thông qua vào ngày 26/11/2014 (Luật số: 68/2014/QH13) và bắt đầu có hiệu lực từ ngày 01/07/2015, thay thế cho Luật Doanh Nghiệp năm 2005.

Luật Doanh Nghiệp 2014 quy định về các nội dung cơ bản gồm: thành lập doanh nghiệp; công ty trách nhiệm hữu hạn; doanh nghiệp nhà nước; công ty cổ phần; công ty hợp danh; doanh nghiệp tư nhân; nhóm công ty; tổ chức lại, giải thể và phá sản doanh nghiệp.

So sánh với Luật Doanh Nghiệp năm 2005 thì Luật Doanh Nghiệp năm 2014 có 10 Chương gồm 213 Điều, tăng 41 Điều. So với luật cũ, luật mới năm 2014 này được bổ sung và hoàn thiện thêm nhiều điểm mới quan trọng như: Chương IV được bổ sung mới hoàn toàn, quy định về Doanh nghiệp nhà nước từ Điều 88 đến Điều 109; bổ sung thêm Điều 10 quy định về tiêu chí, quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp xã hội cũng mới hoàn toàn và còn thêm nhiều điểm mới khác nhằm đảm bảo hoạt động đúng đắn của Doanh nghiệp.

Luật Doanh Nghiệp 2014 được được thông qua đã thể hiện đúng tinh thần của Hiến pháp 2013 về quyền tự do kinh doanh của công dân và doanh nghiệp. Theo đó, bất cứ lĩnh vực nào mà luật pháp không cấm thì mọi công dân, doanh nghiệp đều có quyền tự do đầu tư, kinh doanh.

Luật Doanh Nghiệp năm 2014 đảm bảo sự phù hợp với thực tiễn kinh doanh hiện tại, tháo gỡ nhiều khó khăn, hạn chế cho doanh nghiệp để tạo điều kiện mở ra một môi trường kinh doanh thuận lợi, thu hút đầu tư nước ngoài và bắt kịp xu hướng chung của thế giới.

 • Tác giả: Quốc Hội Việt Nam
 • Thể loại: Thư Viện Pháp Luật
 • Số chương: 10
 • Link sách: https://docsach24.com/e-book/luat-doanh-nghiep-1826.html

4

Bộ Luật Hình Sự

Vote
0%

by Duyên Nguyễn 10-03-2021

Bộ Luật Hình Sự năm 2015 số 100/2015/QH13 đã được thông qua tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa 13 vào ngày 27/11/2015 và  Luật số 12/2017/QH14 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật Hình Sự năm 2015 được Quốc hội khóa 14 thông qua ngày 20/06/2017 chính thức có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2018, gọi chung là Bộ Luật Hình Sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung một số điều năm 2017).

Bộ Luật Hình Sự năm 2015 cùng với đó là Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự năm 2015 được ban hành đánh dấu một bước tiến quan trọng trong tiến trình hoàn thiện hệ thống pháp luật hình sự của Nhà nước ta. Góp phần khắc phục những bất cập, hạn chế của Bộ Luật Hình Sự cũ, tạo cơ sở pháp lý vững chắc cho cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm, góp phần bảo vệ chủ quyền, an ninh quốc gia, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, quyền con người, quyền công dân, lợi ích của Nhà nước và tổ chức,... trong bối cảnh đất nước đang trên đà xây dựng, phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Những điểm mới của Bộ Luật Hình Sự năm 2015:

Bộ Luật Hình Sự 2015 gồm ba phần với 26 Chương, 426 Điều, trong đó có những điểm mới cơ bản và quan trọng nhất như: bổ sung quy định hạn chế áp dụng hình phạt tù, mở rộng áp dụng hình phạt ngoài tù; bổ sung quy định trách nhiệm hình sự của pháp nhân thương mại ; thay đổi chính sách hình sự đối với người phạm tội vị thành niên; thay đổi chính sách hình sự đối với trường hợp chuẩn bị phạm tội; bổ sung chế định tha tù trước thời hạn có điều kiện; bổ sung các tội phạm mới, bãi bỏ một số tội phạm; cụ thể hóa các tình tiết có tính chất định tính,...

Tìm hiểu, nghiên cứu và học tập các nội dung cơ bản trong Bộ Luật Hình Sự là quyền vừa là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi công dân để xây dựng một xã hội thượng tôn pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân.

 • Tác giả: Bộ Tư Pháp
 • Thể loại: Thư Viện Pháp Luật
 • Số chương: 26
 • Link sách: https://docsach24.com/e-book/bo-luat-hinh-su-1834.html

5

Luật An Ninh Mạng

Vote
1%

by Duyên Nguyễn 10-03-2021

Luật An Ninh Mạng - 2018 số: 24/2018/QH14 đã được thông qua tại kỳ họp thứ 5 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 14 ngày 12/06/2018 và chính thức có hiệu lực theo Điều 43 - Luật An Ninh Mạng kể từ ngày 01/01/2019.

Nội dung cơ bản của Luật An ninh mạng 2018:

Luật gồm 7 Chương với 43 Điều, điều chỉnh vấn đề an ninh trên không gian mạng, đảm bảo các hoạt động môi trường mạng không xâm hại đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan. Bên cạnh đó Luật cũng quy định các biện pháp để đảm bảo an ninh mạng, các hành vi bị nghiêm cấm trên không gian mạng.

Sự cần thiết xây dựng và ban hành Luật An Ninh Mạng:

Luật An Ninh Mạng 2018 đi vào hoạt động sẽ đáp ứng yêu cầu thực tiễn đặt ra trong quá trình phát triển đất nước, tập trung bảo vệ lợi ích chính đáng, hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trên không gian mạng. Đặc biệt, tạo hành lang pháp lý trong công tác an ninh mạng liên quan đến bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, quy định những hành vi bị nghiêm cấm trên không gian mạng.

Cần lưu ý Luật An Ninh Mạng 2018 không cấm sử dụng internet, không cấm mạng xã hội như Facebook, Youtube, Google,.. như những thông tin xuyên tạc, mà sẽ tạo nên sự bình đẳng giữa các doanh nghiệp trong và ngoài nước khi kinh doanh dịch vụ trên Internet.

Luật An Ninh Mạng sẽ siết chặt hơn các hoạt động trên môi trường mạng, điều chỉnh các hành vi gây mất an ninh mạng. Vì thế đòi hỏi mọi người dân sử dụng Internet đền phải hiểu về quyền và nghĩa vụ của mình khi tham gia hoạt động trên không gian mạng Internet đặc biệt là các nền tảng mạng xã hội.

 • Tác giả: Quốc Hội Việt Nam
 • Thể loại: Thư Viện Pháp Luật
 • Số chương: 7
 • Link sách: https://docsach24.com/e-book/luat-an-ninh-mang-2018-1833.html

Tears in Heaven