Tham Gia Viết Công Thức Món Ăn - Nhận Nhuận Bút Tại Top ShareTHAM GIA

Top 10 tầng công pháp trong Hồn Thiên Bảo Giám

  • 1,657 views
  • Add Favorite
  • Be a liked
  • Báo lỗi

by Khiem Nguyễn 30-06-2020

Hồn Thiên Bảo Giám, đây chính là công pháp chí cường do Nữ Oa sáng tạo. Tương truyền, năm đó, thần lửa Chúc Dung và thần nước Cộng Công vì giành quyền thiên hạ mà chiến đấu với nhau suốt 10 năm trời. Cuối cùng, Cộng Công không địch lại, bị Chúc Dung truy sát đến gần Bất Chu Sơn. Trước lúc chết, vì mang ý dù hi sinh cũng không để đối phương dễ chịu, Cộng Công liền phá hủy Bất Chu Sơn. Bởi vì ngọn núi này chính là cột chống trời, ngăn cách bầu trời và mặt đất, giúp dân gian bình yên nên sau khi Bất Chu Sơn bị phá hủy, thiên tai xảy ra khắp nơi, đến con kiến cũng khó sống nổi. Nữ Oa nhân từ không muốn nhìn thấy nhân gian bị hủy diệt nên đã ra sức luyện đá vá trời. Tốn cả trăm năm bà mới hoàn thành công việc này. Cũng trong quá trình vá trời, bà cảm ngộ được đại đạo và sáng tạo ra một bộ công pháp tuyệt thế, đó là Hồn Thiên Bảo Giám. Và giờ chúng ta hãy cùng nhau xem lại 10 tầng cảnh giới của công pháp này nhé.

1

Bạch vân yên

Vote
8%

by Khiem Nguyễn 30-06-2020

Tầng thứ nhất: Bạch Vân Yên
Thiên Tinh đại biểu tiên thiên thanh khí, vân vụ chí thanh chí nhu.
Đặc điểm: Khói nồng mù mịt, dày đặc, che kín mặt người, khiến địch nhân rối loạn.
Gồm các chiêu: Bụi Trần Lạc , Vụ mông Lung , Yên Thổi Kiêu , Khoá Chi Vân.

2

Mai Hà Đãng

Vote
8%

by Khiem Nguyễn 30-06-2020

Tầng thứ 2: Mai Hà Đãng
Thiên Tinh ẩn chứa tiên thiên linh quang, thanh tịnh vô cấu, không nhiễm bụi trần.
Khí sáng xoay chuyển, tứ lượng bạt ngàn cân, lấy sức địch mà công kích.
Gồm các chiêu: Liên hoa Múa , Thiên Ý Tỉnh, Nguyệt Quang Yểm Nhật , Trấn Thần Thanh Âm.

3

Thổ Côn Lôn

Vote
15%

by Khiem Nguyễn 30-06-2020

Tầng thứ 3: Thổ Côn Lôn
Thiên Tinh đại biểu Tiên Thiên Hậu Thổ khí
Khí thế khai sơn, liệt địa khiến đất đá nổ tung, sức sát thương kinh người.

4

Bích Tuyết Băng

Vote
8%

by Khiem Nguyễn 30-06-2020

Tầng thứ 4: Bích Tuyết Băng
Thiên Tinh đại biểu Tiên Thiên Băng khí
Hàn khí lạnh thấu xương, khiến khí huyệt địch thủ đông cứng.
Gồm các chiêu : Băng Tuyết Trảm , Bích Tinh Chân Khí , Bạch Tử Huyễn Tinh , Tuyết Đông Cực Quang

5

Tử Tinh Hà

Vote
8%

by Khiem Nguyễn 30-06-2020

Tầng thứ 5: Tử Tinh Hà
Thiên Tinh đại biểu Tiên Thiên Tử Khí.
Nội lực tạo thành cảnh tượng trời sao, tràn đầy hư không, vững chắc tinh khí thần.
Gồm các chiêu : Tinh Hà Khí Tuyền , Hồi Chuyển Tinh Hà , Tinh Hà Bạo Trảm , Tinh Hà hổ bôn , Tinh Hà Cùng Thiên.

6

Ám Hỗn Độn

Vote
8%

by Khiem Nguyễn 30-06-2020

Tầng thứ 6: Ám Hỗn Độn
Thiên Tinh đại biểu Tiên Thiên Âm Khí.
Kinh mạch nổi khắp người, cường hóa đề thăng.
Gồm các chiêu : Lưỡng Nghi Thế , Phong Ảnh Thế , Hổ Phác Thế , Kén Khốn thế , Ám Ảnh Thế.

7

Điện Thương Hải

Vote
8%

by Khiem Nguyễn 30-06-2020

Tầng thứ 7: Điện Thương Hải
Thiên Tinh đại biểu Tiên Thiên Thủy Khí và Tiên Thiên Lôi Khí.
Khí kình như nước, chiêu thức vừa công vừa thủ, không thể phá vỡ.
Gồm các chiêu : Kình Thôn Thế , Thao Thiên Thế , Thâm Uyên Thế , Li Khốn Thế ,Điên Cuồng Gào Thét Thế.

8

Kim Thần Hi

Vote
15%

by Khiem Nguyễn 30-06-2020

Tầng thứ 8: Kim Thần Hi
Thiên Tinh đại biểu Tiên Thiên Kim Khí và Tiên Thiên Dương Khí.
Khí thế như kim mã, người hiện kim quang hộ thể, đao thương bất nhập.
Gồm các chiêu
Triều dương Diệu Thiên, vô định phi tinh, kim kiếm mặc vân, song mang cản nguyệt, ngũ trảo kim Long, vô địch kim hoàn, phích lịch tồi thiên, Kim Dương phá lĩnh, Kim Dương phá nhạc, nhật nguyệt tranh huy, Thập dương quy Nhất-kim quang tái hiện.

9

Huyết Khung Thương

Vote
8%

by Khiem Nguyễn 30-06-2020

Tầng thứ 9: Huyết Khung Thương
Thiên Tinh đại biểu Tiên Thiên Huyết Khí, Tiên Thiên Tử Vong khí và Tiên Thiên Sinh mệnh Khí.
Huyết Quang xông thẳng tới cửu tiêu, khung thương biến sắc.
Gồm các chiêu
Khung Thương Huyết Giáp, Huyết Hải Vô Nhai, Băng Trụ Chống Thiên, Khung Thương Vô Bờ, Sương Huyết Mê Tung, Huyết Dương Xé Thiên, Khung Thương Vô Biên, Khung Thương Vô Hối.

10

Huyền Vũ Trụ

Vote
14%

by Khiem Nguyễn 30-06-2020

Tầng thứ 10: Huyền Vũ Trụ
Cảnh giới cao nhất của Hồn Thiên Bảo Giám gồm 2 cảnh 3 biến hóa
2 cảnh do Thiên Địa Song Tuyệt phái Thục Sơn thời Tần lãnh ngộ sau truyền cho Thành Kiều.
— Hóa Kiếp
— Quy Chính
Hắc động hư vô sâu không thấy đáy, nuốt trọn vạn vật, sinh diệt tuần hoàn.
Hóa Kiếp là phòng ngự chiêu thức,Quy Chính cũng là Hóa Kiếp bổ sung,phòng ngự trong rồi phản kích, trên lý luận cả hai phối hợp lại, là vô địch thiên hạ.

Tam biến là do đệ nhất kì tài nghìn năm có một Nhất Tà Hoàng Phủ Cực ngộ ra, nếu ở 2 cảnh là phòng ngự thì 3 biến là tấn công.
. Đại Bộc Tác
. Thiên Hành Kiện
. Phá Hư Không

Hồn Thiên Bảo Giám đích thị là một trong những môn công pháp mạnh mẽ nhất trong hệ liệt Thiên Tử truyền kỳ, bởi vì người sáng tạo ra nó là Nữ Oa nương nương, một trong sáu Thánh nhân, người mạnh nhất trong Hồng Hoang. Vậy bạn thích tầng cảnh giới nào của bộ công pháp này? Hãy cùng bình chọn nhé.

Tears in Heaven