Viết Tóm tắt phim THAM GIA

Top 50 mã tiền điện tử có giá trị và đáng mua nhất hiện nay

  • 269 views
  • Add Favorite
  • Be a liked
  • Báo lỗi

Tiền điện tử được chia thành nhiều loại như tiền điện tử pháp định được trao đổi dễ dàng và mua bán sản phẩm quả internet như ví Momo, tiền ảo, tiền mã hóa,...Bài viết này xếp hạng 50 loại tiền điện tử hàng đầu được tính theo vốn hóa thị trường (vốn hóa thị trường = tổng nguồn cung lưu hành * giá của mỗi đồng tiền). Dữ liệu tăng giảm của tiền điện tử theo danh sách Top List này được cập nhật lên xuống mỗi ngày. Nếu bạn đang mới bắt đầu tìm hiểu về tiền ảo, tiền điện tử thì nên truy cập để xem danh sách này hàng ngày.

1

Bitcoin

Vote
0%

Market Cap: $1076667911114.00 USD
Current Price: $57604.00 USD

1-Hour Price Change: ▼ -0.04%
1-Day Price Change: ▼ -0.04%
30-Day Price Change: ▲ 17.34%
1-Year Price Change: ▲ 739.79%

2

Ethereum

Vote
0%

Market Cap: $235325366690.00 USD
Current Price: $2035.86 USD

1-Hour Price Change: ▼ -0.52%
1-Day Price Change: ▲ 0.58%
30-Day Price Change: ▲ 32.28%
1-Year Price Change: ▲ 1311.83%

3

Binance Coin

Vote
0%

Market Cap: $53526893739.00 USD
Current Price: $346.18 USD

1-Hour Price Change: ▼ -0.02%
1-Day Price Change: ▲ 3.8%
30-Day Price Change: ▲ 52.54%
1-Year Price Change: ▲ 2412.09%

4

Polkadot

Vote
0%

Market Cap: $42633611398.00 USD
Current Price: $43.45 USD

1-Hour Price Change: ▲ 0.31%
1-Day Price Change: ▼ -1.86%
30-Day Price Change: ▲ 28.85%

5

Tether

Vote
0%

Market Cap: $42465486217.00 USD
Current Price: $1.00 USD

1-Hour Price Change: ▼ -0.05%
1-Day Price Change: ▼ -0.47%
30-Day Price Change: ▲ 0.09%
1-Year Price Change: ▲ 0.06%

6

Cardano

Vote
0%

Market Cap: $37889376044.00 USD
Current Price: $1.18 USD

1-Hour Price Change: ▲ 0.45%
1-Day Price Change: ▼ -0.13%
30-Day Price Change: ▲ 1.62%
1-Year Price Change: ▲ 3535.2%

7

XRP

Vote
0%

Market Cap: $31373664965.00 USD
Current Price: $0.68 USD

1-Hour Price Change: ▲ 0.03%
1-Day Price Change: ▲ 15.26%
30-Day Price Change: ▲ 48.98%
1-Year Price Change: ▲ 279.9%

8

Uniswap

Vote
0%

Market Cap: $15821915735.00 USD
Current Price: $30.34 USD

1-Hour Price Change: ▼ -0.29%
1-Day Price Change: ▲ 0.69%
30-Day Price Change: ▲ 7.16%

9

Litecoin

Vote
0%

Market Cap: $13620367155.00 USD
Current Price: $203.62 USD

1-Hour Price Change: ▼ -1.22%
1-Day Price Change: ▲ 1.74%
30-Day Price Change: ▲ 12.34%
1-Year Price Change: ▲ 400.37%

10

Chainlink

Vote
0%

Market Cap: $12665449642.00 USD
Current Price: $30.31 USD

1-Hour Price Change: ▲ 0.22%
1-Day Price Change: ▲ 0.72%
30-Day Price Change: ▲ 8.29%
1-Year Price Change: ▲ 1210.74%

11

Theta Network

Vote
0%

Market Cap: $11571692747.00 USD
Current Price: $11.55 USD

1-Hour Price Change: ▼ -0.21%
1-Day Price Change: ▼ -0.49%
30-Day Price Change: ▲ 178.16%
1-Year Price Change: ▲ 14664.57%

12

Filecoin

Vote
0%

Market Cap: $11551634486.00 USD
Current Price: $179.58 USD

1-Hour Price Change: ▲ 0.71%
1-Day Price Change: ▼ -5.12%
30-Day Price Change: ▲ 342.66%

13

USD Coin

Vote
33%

Market Cap: $11065805076.00 USD
Current Price: $1.00 USD

1-Hour Price Change: ▼ -0.04%
1-Day Price Change: ▼ -0.48%
30-Day Price Change: ▼ -0.52%
1-Year Price Change: ▲ 0.06%

14

Bitcoin Cash

Vote
0%

Market Cap: $10776033591.00 USD
Current Price: $576.20 USD

1-Hour Price Change: ▼ -0.07%
1-Day Price Change: ▲ 5.06%
30-Day Price Change: ▲ 15.03%
1-Year Price Change: ▲ 141.9%

15

Stellar

Vote
0%

Market Cap: $10317695648.00 USD
Current Price: $0.45 USD

1-Hour Price Change: ▲ 1.59%
1-Day Price Change: ▲ 8.41%
30-Day Price Change: ▲ 10.64%
1-Year Price Change: ▲ 981.53%

16

TRON

Vote
0%

Market Cap: $9813971083.00 USD
Current Price: $0.14 USD

1-Hour Price Change: ▲ 3.11%
1-Day Price Change: ▲ 28.32%
30-Day Price Change: ▲ 173.89%
1-Year Price Change: ▲ 1057.65%

17

BitTorrent

Vote
0%

Market Cap: $8639181654.00 USD
Current Price: $0.01 USD

1-Hour Price Change: ▲ 7.08%
1-Day Price Change: ▲ 79.68%
30-Day Price Change: ▲ 970.62%
1-Year Price Change: ▲ 5761.67%

18

Wrapped Bitcoin

Vote
0%

Market Cap: $8094400854.00 USD
Current Price: $57556.00 USD

1-Hour Price Change: ▼ -0.17%
1-Day Price Change: ▼ -0.01%
30-Day Price Change: ▲ 17.24%
1-Year Price Change: ▲ 741.56%

19

Dogecoin

Vote
0%

Market Cap: $7513159257.00 USD
Current Price: $0.06 USD

1-Hour Price Change: ▲ 0.51%
1-Day Price Change: ▲ 1.52%
30-Day Price Change: ▲ 16.61%
1-Year Price Change: ▲ 3008.4%

20

Terra

Vote
0%

Market Cap: $6975295510.00 USD
Current Price: $18.02 USD

1-Hour Price Change: ▲ 0.06%
1-Day Price Change: ▼ -1.55%
30-Day Price Change: ▲ 111.67%
1-Year Price Change: ▲ 11031.91%

21

Solana

Vote
0%

Market Cap: $6579137140.00 USD
Current Price: $24.42 USD

1-Hour Price Change: ▲ 2.92%
1-Day Price Change: ▲ 7.02%
30-Day Price Change: ▲ 93.33%

22

VeChain

Vote
0%

Market Cap: $6102090662.00 USD
Current Price: $0.09 USD

1-Hour Price Change: ▼ -0.68%
1-Day Price Change: ▲ 2.96%
30-Day Price Change: ▲ 79.77%
1-Year Price Change: ▲ 2769.34%

23

EOS

Vote
0%

Market Cap: $5913379645.00 USD
Current Price: $6.20 USD

1-Hour Price Change: ▼ -1.11%
1-Day Price Change: ▲ 10.78%
30-Day Price Change: ▲ 67.44%
1-Year Price Change: ▲ 162.95%

24

Crypto.com Coin

Vote
0%

Market Cap: $5785875235.00 USD
Current Price: $0.23 USD

1-Hour Price Change: ▲ 1.36%
1-Day Price Change: ▲ 3.72%
30-Day Price Change: ▲ 51.18%
1-Year Price Change: ▲ 377.87%

25

cETH

Vote
0%

Market Cap: $5100547497.00 USD
Current Price: $40.80 USD

1-Hour Price Change: ▼ -0.61%
1-Day Price Change: ▲ 1.28%
30-Day Price Change: ▲ 32.41%
1-Year Price Change: ▲ 1313.31%

26

Cosmos

Vote
0%

Market Cap: $5017026833.00 USD
Current Price: $20.96 USD

1-Hour Price Change: ▼ -0.91%
1-Day Price Change: ▲ 1.94%
30-Day Price Change: ▲ 11.9%
1-Year Price Change: ▲ 936.01%

27

Aave

Vote
0%

Market Cap: $4933609049.00 USD
Current Price: $395.35 USD

1-Hour Price Change: ▼ -0.15%
1-Day Price Change: ▲ 2.05%
30-Day Price Change: ▲ 6.95%

28

Holo

Vote
0%

Market Cap: $4859368465.00 USD
Current Price: $0.03 USD

1-Hour Price Change: ▼ -2.55%
1-Day Price Change: ▲ 10.86%
30-Day Price Change: ▲ 801.8%
1-Year Price Change: ▲ 8139.32%

29

Monero

Vote
0%

Market Cap: $4761348186.00 USD
Current Price: $265.85 USD

1-Hour Price Change: ▼ -0.28%
1-Day Price Change: ▲ 5.93%
30-Day Price Change: ▲ 28.5%
1-Year Price Change: ▲ 390.74%

30

IOTA

Vote
0%

Market Cap: $4606173328.00 USD
Current Price: $1.66 USD

1-Hour Price Change: ▲ 5.39%
1-Day Price Change: ▲ 9.91%
30-Day Price Change: ▲ 24.49%
1-Year Price Change: ▲ 1008.05%

31

OKB

Vote
0%

Market Cap: $4531669393.00 USD
Current Price: $16.79 USD

1-Hour Price Change: ▼ -0.15%
1-Day Price Change: ▲ 2.92%
30-Day Price Change: ▼ -2.84%
1-Year Price Change: ▲ 256.91%

32

Bitcoin SV

Vote
0%

Market Cap: $4437740521.00 USD
Current Price: $238.13 USD

1-Hour Price Change: ▼ -0.04%
1-Day Price Change: ▲ 5.8%
30-Day Price Change: ▲ 31.34%
1-Year Price Change: ▲ 33.53%

33

Binance USD

Vote
0%

Market Cap: $4025508884.00 USD
Current Price: $1.00 USD

1-Hour Price Change: ▲ 0.05%
1-Day Price Change: ▼ -0.21%
30-Day Price Change: ▼ -0.49%
1-Year Price Change: ▲ 0.2%

34

Tezos

Vote
33%

Market Cap: $4014771763.00 USD
Current Price: $5.24 USD

1-Hour Price Change: ▼ -0.75%
1-Day Price Change: ▲ 7.65%
30-Day Price Change: ▲ 38.6%
1-Year Price Change: ▲ 208.08%

35

Kusama

Vote
0%

Market Cap: $3948954007.00 USD
Current Price: $439.47 USD

1-Hour Price Change: ▲ 0.79%
1-Day Price Change: ▼ -2.96%
30-Day Price Change: ▲ 92.57%
1-Year Price Change: ▲ 16501.96%

36

Avalanche

Vote
0%

Market Cap: $3882461581.00 USD
Current Price: $30.19 USD

1-Hour Price Change: ▲ 4.12%
1-Day Price Change: ▲ 2.85%
30-Day Price Change: ▲ 23.53%

37

NEO

Vote
0%

Market Cap: $3812197750.00 USD
Current Price: $53.97 USD

1-Hour Price Change: ▼ -0.6%
1-Day Price Change: ▲ 3.26%
30-Day Price Change: ▲ 43.51%
1-Year Price Change: ▲ 650.78%

38

NEM

Vote
0%

Market Cap: $3723312606.00 USD
Current Price: $0.41 USD

1-Hour Price Change: ▲ 8.97%
1-Day Price Change: ▲ 10.51%
30-Day Price Change: ▼ -42.88%
1-Year Price Change: ▲ 998.45%

39

FTX Token

Vote
0%

Market Cap: $3607394553.00 USD
Current Price: $40.73 USD

1-Hour Price Change: ▼ -0.22%
1-Day Price Change: ▲ 0.88%
30-Day Price Change: ▲ 40.37%
1-Year Price Change: ▲ 1504.49%

40

Algorand

Vote
0%

Market Cap: $3460151241.00 USD
Current Price: $1.32 USD

1-Hour Price Change: ▲ 1.4%
1-Day Price Change: ▲ 0.59%
30-Day Price Change: ▲ 25.22%
1-Year Price Change: ▲ 654.69%

41

cDAI

Vote
0%

Market Cap: $3132369782.00 USD
Current Price: $0.02 USD

1-Hour Price Change: ▲ 0.09%
1-Day Price Change: ▲ 0.08%
30-Day Price Change: ▲ 0.28%
1-Year Price Change: ▲ 3.47%

42

Dai

Vote
0%

Market Cap: $3057785314.00 USD
Current Price: $1.00 USD

1-Hour Price Change: ▲ 0.01%
1-Day Price Change: ▼ -0.08%
30-Day Price Change: ▼ -0.15%
1-Year Price Change: ▼ -0.79%

43

Synthetix Network Token

Vote
0%

Market Cap: $3005817422.00 USD
Current Price: $20.16 USD

1-Hour Price Change: ▼ -0.27%
1-Day Price Change: ▲ 0.85%
30-Day Price Change: ▼ -3.5%
1-Year Price Change: ▲ 2968.76%

44

Huobi Token

Vote
0%

Market Cap: $2953949014.00 USD
Current Price: $16.15 USD

1-Hour Price Change: ▼ -0.05%
1-Day Price Change: ▲ 2.61%
30-Day Price Change: ▲ 4.3%
1-Year Price Change: ▲ 335.53%

45

cUSDC

Vote
0%

Market Cap: $2928594405.00 USD
Current Price: $0.02 USD

1-Hour Price Change: ▲ 0.08%
1-Day Price Change: ▲ 0.09%
30-Day Price Change: ▲ 0.39%
1-Year Price Change: ▲ 4.52%

46

Elrond

Vote
0%

Market Cap: $2867774377.00 USD
Current Price: $164.18 USD

1-Hour Price Change: ▼ -0.37%
1-Day Price Change: ▼ -0.48%
30-Day Price Change: ▲ 15.61%

47

Dash

Vote
0%

Market Cap: $2705709717.00 USD
Current Price: $267.98 USD

1-Hour Price Change: ▼ -0.08%
1-Day Price Change: ▲ 16.04%
30-Day Price Change: ▲ 29.22%
1-Year Price Change: ▲ 291.03%

48

PancakeSwap

Vote
0%

Market Cap: $2578106910.00 USD
Current Price: $17.82 USD

1-Hour Price Change: ▲ 0.76%
1-Day Price Change: ▼ -3.99%
30-Day Price Change: ▲ 35.16%

49

Zilliqa

Vote
0%

Market Cap: $2690810466.00 USD
Current Price: $0.23 USD

1-Hour Price Change: ▲ 0.48%
1-Day Price Change: ▲ 18.43%
30-Day Price Change: ▲ 93.57%
1-Year Price Change: ▲ 5533.35%

50

Chiliz

Vote
0%

Market Cap: $2616033875.00 USD
Current Price: $0.49 USD

1-Hour Price Change: ▼ -0.56%
1-Day Price Change: ▲ 2.69%
30-Day Price Change: ▲ 332.6%
1-Year Price Change: ▲ 6866.16%

51

Hedera Hashgraph

Vote
0%

Market Cap: $2580491086.00 USD
Current Price: $0.33 USD

1-Hour Price Change: ▲ 0.81%
1-Day Price Change: ▼ -1.65%
30-Day Price Change: ▲ 117.17%
1-Year Price Change: ▲ 877.56%

52

Enjin Coin

Vote
34%

Market Cap: $2407028641.00 USD
Current Price: $2.59 USD

1-Hour Price Change: ▲ 1.48%
1-Day Price Change: ▲ 6.01%
30-Day Price Change: ▲ 272.55%
1-Year Price Change: ▲ 2683.95%
Bài viết này bao gồm 50 loại tiền điện tử hàng đầu dựa trên vốn hóa thị trường hiện tại Top Share cung cấp cho bạn đọc tham khảo chứ không khuyến cáo đầu tư hay làm môi giới gì hết. Nếu các bạn thấy bài viết thú vị hãy like và share bài viết nhé!
Source: , Last updated: April 1, 2021 at 08:12:18

Tears in Heaven