Thống kê Top User chia sẻ trên facebook

# Avatar User Huy hiệu View/share Giá trị: View/Share
1
Bích Phượng

61,866 view

1,956 share

600,000 VNĐ

120,000 VNĐ

2
Huệ cookie

29,276 view

1,308 share

0 VNĐ

81,000 VNĐ

3
Thông

87,252 view

410 share

1,200,000 VNĐ

28,000 VNĐ

4
Yan Pan

4,834 view

313 share

100,000 VNĐ

27,000 VNĐ

5
tuoc tran

13,392 view

215 share

100,000 VNĐ

19,000 VNĐ

6
Kiều Duyên

4,791 view

181 share

0 VNĐ

1,000 VNĐ

7
Phương Huynh

2,394 view

124 share

0 VNĐ

8,000 VNĐ

8
Thông Còi

7,540 view

124 share

100,000 VNĐ

9,000 VNĐ

9
NGUYEN HIEN

147 view

46 share

0 VNĐ

4,000 VNĐ

10
Nguyễn Thanh Vũ

1,280 view

40 share

0 VNĐ

3,000 VNĐ

11
Ngọc Lan

94 view

25 share

0 VNĐ

2,000 VNĐ

12
Ngọc Lan

11,043 view

23 share

100,000 VNĐ

1,000 VNĐ

13
Toàn

14,627 view

17 share

100,000 VNĐ

0 VNĐ

14
Thành Lộc Nguyễn

6,497 view

17 share

100,000 VNĐ

0 VNĐ