Thống kê Top User chia sẻ trên facebook

# Avatar User Huy hiệu View/share/Vote Giá trị: View/Share
1
Huệ cookie

731,628 view

4,560 share

1,406 vote

2,400,000 VNĐ

110,000 VNĐ

2
Vivian Nguyen

1,200,930 view

3,755 share

1,782 vote

2,710,000 VNĐ

376,000 VNĐ

3
Sagittarius

1,132,208 view

3,676 share

1,319 vote

4,060,000 VNĐ

355,000 VNĐ

4
Bích Phượng

805,261 view

3,626 share

925 vote

4,340,000 VNĐ

201,000 VNĐ

5
Iris

1,178,387 view

3,025 share

4,234 vote

0 VNĐ

68,000 VNĐ

6
Autumn

350,006 view

1,822 share

1,403 vote

1,920,000 VNĐ

124,000 VNĐ

7
Quillen

304,115 view

1,247 share

1,338 vote

1,430,000 VNĐ

228,000 VNĐ

8
minhanto

174,423 view

1,153 share

981 vote

0 VNĐ

44,000 VNĐ