Thống kê Top User chia sẻ trên facebook

# Avatar User Huy hiệu View/share/Vote Giá trị: View/Share
1
Sagittarius

1,281,894 view

4,356 share

1,657 vote

4,060,000 VNĐ

355,000 VNĐ

2
Huệ cookie

1,414,251 view

3,785 share

5,930 vote

2,400,000 VNĐ

111,000 VNĐ

3
Quillen

349,884 view

2,714 share

1,415 vote

1,430,000 VNĐ

228,000 VNĐ

4
Vivian Nguyen

1,339,005 view

2,517 share

2,310 vote

2,710,000 VNĐ

376,000 VNĐ

5
Bích Phượng

1,124,170 view

1,159 share

2,329 vote

4,340,000 VNĐ

201,000 VNĐ