Thống kê Top User chia sẻ trên facebook

# Avatar User Huy hiệu View/share/Vote Giá trị: View/Share
1
Bích Phượng

590,514 view

13,043 share

554 vote

4,340,000 VNĐ

200,000 VNĐ

2
Sagittarius

953,774 view

6,337 share

1,165 vote

4,060,000 VNĐ

355,000 VNĐ

3
Vivian Nguyen

1,034,048 view

5,206 share

1,563 vote

2,710,000 VNĐ

375,000 VNĐ

4
Quillen

246,134 view

4,391 share

1,317 vote

1,430,000 VNĐ

228,000 VNĐ

5
Kiều Duyên

933,494 view

4,105 share

3,360 vote

0 VNĐ

67,000 VNĐ

6
Huệ cookie

449,653 view

3,825 share

732 vote

2,400,000 VNĐ

99,000 VNĐ

7
Autumn

296,680 view

2,057 share

1,171 vote

1,920,000 VNĐ

124,000 VNĐ

8
minhanto

118,105 view

1,499 share

769 vote

0 VNĐ

37,000 VNĐ