Thống kê Top User chia sẻ trên facebook

# Avatar User Huy hiệu View/share/Vote Giá trị: View/Share
1
Sagittarius

762,237 view

6,329 share

1,047 vote

4,060,000 VNĐ

355,000 VNĐ

2
Vivian Nguyen

837,781 view

4,575 share

1,408 vote

2,710,000 VNĐ

375,000 VNĐ

3
Quillen

188,325 view

4,343 share

1,294 vote

1,430,000 VNĐ

228,000 VNĐ

4
Kiều Duyên

712,435 view

3,935 share

3,271 vote

0 VNĐ

67,000 VNĐ

5
Bích Phượng

426,562 view

3,444 share

252 vote

4,340,000 VNĐ

193,000 VNĐ

6
Huệ cookie

284,674 view

2,801 share

452 vote

2,400,000 VNĐ

99,000 VNĐ

7
Autumn

235,798 view

1,994 share

972 vote

1,920,000 VNĐ

124,000 VNĐ

8
minhanto

65,848 view

1,250 share

557 vote

0 VNĐ

36,000 VNĐ