Thống kê Top User chia sẻ trên facebook

# Avatar User Huy hiệu View/share/Vote Giá trị: View/Share
1
Sagittarius

504,964 view

6,262 share

953 vote

4,060,000 VNĐ

355,000 VNĐ

2
Vivian Nguyen

550,048 view

5,224 share

1,247 vote

2,710,000 VNĐ

375,000 VNĐ

3
Quillen

135,649 view

4,328 share

1,271 vote

1,430,000 VNĐ

227,000 VNĐ

4
Kiều Duyên

481,973 view

3,622 share

2,778 vote

0 VNĐ

66,000 VNĐ

5
Bích Phượng

316,753 view

3,207 share

208 vote

4,340,000 VNĐ

193,000 VNĐ

6
Autumn

167,713 view

2,004 share

743 vote

1,920,000 VNĐ

124,000 VNĐ

7
Huệ cookie

205,882 view

1,741 share

316 vote

2,400,000 VNĐ

98,000 VNĐ

8
Khiem Nguyễn

78,760 view

948 share

226 vote

2,490,000 VNĐ

81,000 VNĐ