Thống kê Top User chia sẻ trên facebook

# Avatar User Huy hiệu View/share/Vote Giá trị: View/Share
1
Iris

1,686,361 view

15,695 share

5,499 vote

0 VNĐ

7,676,000 VNĐ

2
Bích Phượng

1,464,569 view

14,403 share

3,474 vote

4,340,000 VNĐ

1,488,000 VNĐ

3
Huệ cookie

2,385,361 view

7,562 share

11,596 vote

2,400,000 VNĐ

1,456,000 VNĐ

4
Sagittarius

1,410,612 view

5,744 share

1,842 vote

4,060,000 VNĐ

576,000 VNĐ

5
Vũ Đỗ Hải Hà

492,642 view

5,146 share

4,019 vote

0 VNĐ

1,566,000 VNĐ