Thống kê Top User chia sẻ trên facebook

# Avatar User Huy hiệu View/share/Vote Giá trị: View/Share
1
Sagittarius

117,029 view

6,243 share

727 vote

4,060,000 VNĐ

355,000 VNĐ

2
Vivian Nguyen

107,452 view

4,933 share

786 vote

2,710,000 VNĐ

374,000 VNĐ

3
Quoc

55,224 view

4,202 share

766 vote

1,430,000 VNĐ

227,000 VNĐ

4
Kiều Duyên

196,454 view

3,446 share

2,561 vote

0 VNĐ

65,000 VNĐ

5
Bích Phượng

165,685 view

2,958 share

166 vote

4,340,000 VNĐ

191,000 VNĐ

6
Yan Pan

70,988 view

2,033 share

467 vote

1,920,000 VNĐ

124,000 VNĐ

7
Huệ cookie

108,864 view

1,693 share

279 vote

2,400,000 VNĐ

98,000 VNĐ

8
Khiem Nguyễn

58,049 view

891 share

60 vote

2,490,000 VNĐ

80,000 VNĐ

9
Ka Ka

46,028 view

635 share

371 vote

1,050,000 VNĐ

28,000 VNĐ

10
Thông

370,315 view

476 share

111 vote

13,500,000 VNĐ

30,000 VNĐ

11
Oanh Kim

6,553 view

374 share

605 vote

0 VNĐ

17,000 VNĐ

12
minhanto

6,323 view

330 share

89 vote

0 VNĐ

16,000 VNĐ