Thống kê Top User chia sẻ trên facebook

# Avatar User Huy hiệu View/share/Vote Giá trị: View/Share
1
Iris

2,296,849 view

18,258 share

5,783 vote

0 VNĐ

7,676,000 VNĐ

2
Bích Phượng

2,008,115 view

14,782 share

5,010 vote

4,340,000 VNĐ

1,488,000 VNĐ

3
Sagittarius

1,545,408 view

6,677 share

2,045 vote

4,060,000 VNĐ

576,000 VNĐ

4
Vũ Đỗ Hải Hà

1,015,127 view

6,457 share

4,895 vote

0 VNĐ

1,566,000 VNĐ

5
Huệ cookie

3,732,261 view

6,069 share

18,227 vote

2,400,000 VNĐ

1,456,000 VNĐ