Thống kê Top User chia sẻ trên facebook

# Avatar User Huy hiệu View/share Giá trị: View/Share
1
Bích Phượng

32,585 view

1,499 share

100,000 VNĐ

104,000 VNĐ

2
Huệ cookie

8,549 view

671 share

0 VNĐ

40,000 VNĐ

3
Thông

46,648 view

368 share

580,000 VNĐ

26,000 VNĐ

4
tuoc tran

9,462 view

200 share

0 VNĐ

18,000 VNĐ

5
Thông Còi

4,703 view

108 share

100,000 VNĐ

8,000 VNĐ

6
Phương Huynh

952 view

92 share

0 VNĐ

6,000 VNĐ

7
Nguyễn Thanh Vũ

694 view

38 share

0 VNĐ

3,000 VNĐ

8
Toàn

7,895 view

14 share

0 VNĐ

0 VNĐ

9
Thành Lộc Nguyễn

2,377 view

11 share

0 VNĐ

0 VNĐ

10
Nguyen Thong

4,325 view

10 share

0 VNĐ

0 VNĐ

11
Ngọc Lan

5,923 view

9 share

0 VNĐ

0 VNĐ

12
Loc Nguyen

2,019 view

7 share

0 VNĐ

0 VNĐ

13
Lê Trung

244 view

3 share

0 VNĐ

0 VNĐ

14
Nguyễn Thế Hiếu

279 view

1 share

0 VNĐ

0 VNĐ