Thống kê Top User chia sẻ trên facebook của Hôm nay

# Avatar User Huy hiệu View/share/Vote Giá trị: View/Share
1
Sagittarius

206,265 view

175 share

34 vote

160,000 VNĐ

16,000 VNĐ

2
Huệ cookie

12,683 view

28 share

9 vote

220,000 VNĐ

2,000 VNĐ

3
Vũ Đỗ Hải Hà

990 view

10 share

20 vote

0 VNĐ

0 VNĐ

4
Kiều Duyên

3,225 view

5 share

6 vote

0 VNĐ

0 VNĐ

5
Huyen My

23,844 view

3 share

35 vote

0 VNĐ

0 VNĐ

6
Mèo Hoang

539 view

3 share

5 vote

0 VNĐ

0 VNĐ

7
Bích Phượng

2,148 view

2 share

3 vote

0 VNĐ

0 VNĐ

8
Autumn

750 view

1 share

4 vote

0 VNĐ

0 VNĐ