Thống kê Top User chia sẻ trên facebook của Hôm qua

# Avatar User Huy hiệu View/share/Vote Giá trị: View/Share
1
Thông

11,506 view

59 share

4 vote

340,000 VNĐ

5,000 VNĐ

2
Won Hoe Aeng

1,034 view

27 share

4 vote

0 VNĐ

1,000 VNĐ

3
Bích Phượng

1,018 view

12 share

0 vote

0 VNĐ

1,000 VNĐ

4
Ngọc Lan

3,166 view

5 share

0 vote

0 VNĐ

0 VNĐ

5
Kiều Duyên

2,540 view

4 share

15 vote

0 VNĐ

0 VNĐ

6
Huyen My

422 view

1 share

3 vote

0 VNĐ

0 VNĐ