Thống kê Top User chia sẻ trên facebook của Trong tháng

# Avatar User Huy hiệu View/share/Vote Giá trị: View/Share
1
Vivian Nguyen

618,563 view

2,271 share

539 vote

1,790,000 VNĐ

151,000 VNĐ

2

3,988 view

1,141 share

25 vote

0 VNĐ

6,000 VNĐ

3
Huệ cookie

101,411 view

1,029 share

92 vote

1,360,000 VNĐ

18,000 VNĐ

4
Bích Phượng

100,311 view

702 share

61 vote

200,000 VNĐ

37,000 VNĐ

5
Sagittarius

608,489 view

534 share

424 vote

1,650,000 VNĐ

46,000 VNĐ

6
Kiều Duyên

139,194 view

502 share

228 vote

0 VNĐ

1,000 VNĐ

7
Quillen

58,568 view

453 share

171 vote

160,000 VNĐ

22,000 VNĐ

8
Ka Ka

313,548 view

382 share

762 vote

620,000 VNĐ

18,000 VNĐ