Thống kê Top User chia sẻ trên facebook của Tuần này

# Avatar User Huy hiệu View/share/Vote Giá trị: View/Share
1
Bích Phượng

58,857 view

7,179 share

95 vote

0 VNĐ

34,000 VNĐ

2
Huệ cookie

16,388 view

287 share

18 vote

220,000 VNĐ

2,000 VNĐ

3
Sagittarius

274,425 view

201 share

38 vote

260,000 VNĐ

18,000 VNĐ

4
Vivian Nguyen

248,256 view

95 share

217 vote

1,070,000 VNĐ

65,000 VNĐ

5
Thông

58,437 view

65 share

8 vote

1,160,000 VNĐ

11,000 VNĐ

6
Vũ Đỗ Hải Hà

2,126 view

57 share

50 vote

0 VNĐ

0 VNĐ

7
Kiều Duyên

23,657 view

45 share

45 vote

0 VNĐ

0 VNĐ

8
minhanto

2,141 view

32 share

34 vote

0 VNĐ

0 VNĐ