Thống kê Top User chia sẻ trên facebook của Tuần trước

# Avatar User Huy hiệu View/share/Vote Giá trị: View/Share
1
Ka Ka

73,794 view

321 share

438 vote

0 VNĐ

16,000 VNĐ

2
Quillen

25,217 view

228 share

53 vote

0 VNĐ

4,000 VNĐ

3
Vivian Nguyen

161,978 view

163 share

127 vote

440,000 VNĐ

12,000 VNĐ

4
Sagittarius

164,368 view

69 share

121 vote

280,000 VNĐ

6,000 VNĐ

5
Thông

57,876 view

62 share

0 vote

0 VNĐ

5,000 VNĐ

6
Bích Phượng

5,468 view

55 share

5 vote

0 VNĐ

0 VNĐ

7
minhanto

5,352 view

40 share

27 vote

0 VNĐ

1,000 VNĐ

8
Huệ cookie

11,536 view

36 share

28 vote

440,000 VNĐ

3,000 VNĐ